جدیدترین محصولات

۱۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس انتظارات آینده نوجوانان برای والدین

۱۷,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

پرفروش ترین محصولات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

چک لیست تنظیم هیجانات

۱۳,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه درماندگی آموخته شده

۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس گرایش به خیانت زناشویی

۹,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس کیفیت زندگی حرفه ای

۳۱,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
۱۳,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
حراج!

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه توجیه روابط فرازناشویی گلس

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

۲۱,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طبقه بندی محصولات

محصولات آتی

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه اقتدار شخصی در سیستم خانواده-فرم B (به زودی)

۵۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه اقتدار شخصی در سیستم خانواده-فرم C (به زودی)

۵۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

جدیدترین اخبار و مقالات

اینستاگرام آرامیس

Unable to communicate with Instagram.