مشاهده همه 11 نتیجه

پرسشنامه شخصیت

آزمون های شخصیت

پرسشنامه با وجدان بودن

۱۲,۵۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
۱۹,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
۱۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شخصیت

مقیاس دلسوزی برای خود

۲۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
۱۲,۵۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟