مشاهده همه 5 نتیجه

حراج!

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه توجیه روابط فرازناشویی گلس

۲۰,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس گرایش به خیانت زناشویی

۹,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس نگرش به روابط فرازناشویی

۱۳,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس واکنش هیجانی به خیانت جنسی

۱۵,۰۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟