سنجه تاب آوری کودک و جوان-مطلع ترین شخص-فرم کودک-12

۴,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: لیبِنبِرگ، آنگار، لِبلانک (2013)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش تاب آوری کودکان و جوانان

سن: 5 تا 9 سال

سطح تحصیلات: دبستان

تعداد سوال: 12

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/05/25)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟