9,000 تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: کریک، کاساس، موشر (۱۹۹۷)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی رفتار اجتماعی کودکان

سن: پیش دبستانی

تعداد سوال: 25

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (15/ 08/ 1398)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟