نگرش نوجوانان در مورد حقوق روابط جنسی

۵,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: نانسی اف برگلاس، نورمن کنستانتین، پترا ژرمن، لوئیز آ. رورباخ (2017)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی نگرش‌های نوجوانان در مورد حقوق آنها در رابطه جنسی

سن: نوجوانان

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 10

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (08/ 07/ 1400)

صاف
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟