پرسشنامه انگیزه تغییر

۲۳,۸۰۰ تومان

طراحان آزمون: گارد، ریوانو، گراهن (2005)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش قدرت عوامل تحریک کننده برای تغییر زندگی و کار فرد

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 48

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (15/ 07/ 1399)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟