۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: گلدبرگ (۱۹۹۲)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر بلند دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش با وجدان بودن

سن:  بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 20

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/08)

سنجش