12,500 تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: کاستا و مک کری (۱۹۹۲)

هنجارکنندگان: آزمون توسط پژوهشگران در سال های مختلف هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر بلند دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش با وجدان بودن؛ وجدان کاری

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 48

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/18)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟