پرسشنامه توصیف رفتار رهبری

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  طراحان آزمون: همفیل (1949) طراح اولیه، کارکنان مطالعات رهبری ایالت اوهایو آن را توسعه دادند و سپس توسط دفتر تحقیقات تجارت (1962) تجدید نظر شده است.

  هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

  حوزه های کاربردی: سنجش رفتارهای مورد نیاز برای رهبری

  سن: بزرگسالان

  سطح تحصیلات: تمام مقاطع

  تعداد سوال: 100

  ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (15/ 12/ 1398)

  سنجش
  واتساپ را باز کنید
  چه راهنمایی نیاز دارید؟