۷,۵۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: دانلان، اوزوالد، بیرد و لوکاس (2006) براساس آزمون گلدبرگ (1999)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش ابعاد شخصیت

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 20

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/08)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟