پرسشنامه ساختار و شیوه های تغذیه

۲۰,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: جانسن، ویلیامز، مالان، نیکولوسن، و دنیلز (2015)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش شیوه های تغذیه والدین

سن: کودکان 1/5 تا 4 سال

سطح تحصیلات:

تعداد سوال: 40

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1399/01/04)

* این آزمون توسط مادر یا سرپرست اصلی کودک پاسخ داده می شود.

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟