پرسشنامه شخصیت 16 عاملی کتل

۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: ریموند برنارد کتل (1949)

حوزه های کاربردی: پیش بینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین، مشاوره بالینی، پیشرفت تحصیلی، سازمانی- صنعتی، مشاوره ازدواج، خانواده درمانی و پژوهشی، سنجش میزان هوش، شناسایی ویژگی های شخصیت،بررسی میزان کشمکش و هماهنگی هیجانی میان همسرا

سن: 16 سال به بالا

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 186

زمان اجرا: کمتر از 60 دقیقه

صاف
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟