۲۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: کوپر اسمیت (1967)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی دارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: برای سنجش نگرش ارزشیابی نسبت به خود در زمینه های اجتماعی ، تحصیلی ، خانوادگی و شخصی طراحی شده است.

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 58

پاک کردن
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟