آزمون آگاهی از پیشگیری سوء استفاده جنسی کودکان

۱۱,۲۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: چن و چن (2005)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش دانش، نگرش و تمرین والدین در پیشگیری از سوء استفاده جنسی کودکان

سن: بزرگسالان دارای فرزند

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 22

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/04/24)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟