مقیاس سوء استفاده جنسی در دوران کودکی

۷,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: آلسما و فورتنبری  (2002)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش رخداد سوء استفاده جنسی دوران کودکی در جمعیت نوجوانان و بزرگسالان

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 4

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (07/ 07/ 1400)

صاف
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟