آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان

۶۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: آیزنک و آیزنک (١٩٧٥)

هنجارکنندگان: رحیمی نژاد (1382) آزمون را بر روی نوجوانان دختر و پسر تهرانی هنجار کرد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: تشخیص مشکلات رفتاری و شخصیت نوجوانان

سن: 7 تا 15 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 80

صاف
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟