مقیاس عدم قطعیت در بیماری میشل – فرم بزرگسالان

۴۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: میشل (1997)

هنجارکنندگان: آزمون توسط سجادی، رسولی، عباس زاده، علوی مجد، و زنده دل (1393) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عدم قطعیت در مورد بیماری

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 33

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (13/ 09/ 1400)

صاف
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟