پرسشنامه اقتدار شخصی در سیستم خانواده-فرم A

۵۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: بری، ویلیامسون، مالون (1984)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش روابط خانوادگی در سیستم سه نسل خانواده

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: حداقل توانایی خواندن دبیرستان مورد نیاز است

تعداد سوال: 132

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (30/ 09/ 1397)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟