پرسشنامه اقتدار شخصی در سیستم خانواده-فرم C (به زودی)

۷۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: بری، ویلیامسون، مالون (1984)

هنجارکنندگان: آزمون توسط حمید نریمانی (1398) هنجار شده است. آزمون هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش روابط خانوادگی در سیستم سه نسل خانواده

سن: بزرگسالان دانشجوی بدون فرزند

سطح تحصیلات: حداقل توانایی خواندن دبیرستان مورد نیاز است

تعداد سوال: 84

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (30/ 09/ 1397)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟