پرسشنامه عملکرد انعکاسی جوانان

۳۰,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

طراحان آزمون: شارپ، ویلیامز، باومگاردنر، میچوفسکی، سیلز، پاتل، بلیبرگ، فوناگی (2009)

هنجارکنندگان: آزمون در پژوهش مصاحبی، حسینیان، اکبری احمدآبادی، غفوری، و صیادی (1399)  استفاده شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی ظرفیت ذهنی‌سازی در زمینه امنیت دلبستگی

سن: 12 تا 18 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 46

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (13/ 09/ 1400)

صاف
سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟