پرسشنامه تجدید نظر شده نظریه حساسیت تقویت

۱۱,۲۰۰ تومان

طراحان آزمون: روتر، کوپر، اسمایلی، مارکت و مونتاژ (2015)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش حساسیت تقویت

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 31

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/08/07)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟