آزمون چه اتفاقی می افتد اگر

۷,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: نمروفسکی (1991)(1951)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عملکرد کودکان در برنامه های پیشگیری از سوء استفاده جنسی و پیش آگاهی نسبت به سوء استفاده جنسی

سن: 3 تا 6 سال

سطح تحصیلات: پیش دبستانی

تعداد سوال: 29

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/05/04)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟