مشاهده همه 8 نتیجه

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه اضطراب وجودی

۱۷,۵۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه بازی آنلاین مشکل ساز-فرم کوتاه

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه تجربه مراقبت و سواستفاده کودکی

۷۰,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه درد چند وجهی ییل هیون غربی

۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس استرس فراگیر

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس سوء استفاده جنسی در دوران کودکی

۷,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس قربانی شدن و خشونت اینترنتی

۸,۴۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟