نمایش 1–12 از 18 نتیجه

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه اضطراب وجودی

۱۷,۵۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه بهزیستی فضیلت‌گرا

۴۲,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه تمایزیافتگی خود-فرم کوتاه

۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه درد چند وجهی ییل هیون غربی

۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

پرسشنامه گناه بین فردی

۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

فهرست واکنش پذیری بین فردی

۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انگیزه ورزش 2

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس خودکارآمدی مادران

۸,۴۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟