صافی

فیلترهای فعال

نمایش 25–36 از 56 نتیجه

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

فهرست واکنش پذیری بین فردی

۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس استرس فراگیر

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس اعتیاد به تلفن هوشمند

۲۸,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس انتظارات آینده برای نوجوانان

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انگیزش موقعیتی

۲۱,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انگیزه ورزش 2

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انواع حسادت

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس برابری نقش جنسی

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس تبعیض ادراک شده

۱۵,۴۰۰ تومان
حراج!

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس تحلیل تکالیف مدرسه – فرم کوتاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟