صافی

فیلترهای فعال

نمایش 49–56 از 56 نتیجه

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس قربانی چند بعدی

۱۹,۶۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس قربانی شدن و خشونت اینترنتی

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس کنترل توجه

۱۵,۴۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس کنترل توجه دریبری و رید

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس گرایش به خیانت زناشویی

۱۲,۶۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس واکنش هیجانی به خیانت جنسی

۲۱,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

نیمرخ ادراک خود برای کودکان

۱۰۵,۰۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟