نمایش 73–84 از 103 نتیجه

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس برابری نقش جنسی

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس تبعیض ادراک شده

۱۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس تحلیل تکالیف مدرسه – فرم کوتاه

۸۰,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس حمایت همسر

۱۹,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس خودکارآمدی مادران

۶,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس درجه بندی حمایت اجتماعی

۶,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس درک کودکان از تعارض بین والدین

۲۵,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس درک والدین از عدم قطعیت بیماری

۱۲,۵۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟