نمایش 73–84 از 107 نتیجه

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انگیزش موقعیتی

۲۱,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انگیزه ورزش 2

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس انواع حسادت

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس برابری نقش جنسی

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس تبعیض ادراک شده

۱۵,۴۰۰ تومان
حراج!

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس تحلیل تکالیف مدرسه – فرم کوتاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس حمایت همسر

۲۶,۶۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس خودکارآمدی مادران

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس درجه بندی حمایت اجتماعی

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس درک کودکان از تعارض بین والدین

۳۵,۰۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟