نمایش 85–96 از 107 نتیجه

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس درک والدین از عدم قطعیت بیماری

۱۷,۵۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس رهاشدگی والدین

۸,۴۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس سوء استفاده جنسی در دوران کودکی

۷,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس شادی درونی

۷,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس شکنندگی شادی

۳,۵۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس قربانی چند بعدی

۱۹,۶۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس قربانی شدن و خشونت اینترنتی

۸,۴۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟