نمایش 25–36 از 110 نتیجه

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه تطبیق سلامت برای والدین

۱۱,۲۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه تمایزیافتگی خود-فرم کوتاه

۳۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه توجیه روابط فرازناشویی گلس

۳۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری

۲۳,۸۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه خشونت و نیروی بی رحم

۵۲,۵۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه خودتنظیمی کودکان در خوردن

۱۲,۶۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پرسشنامه درد چند وجهی ییل هیون غربی

۳۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه درماندگی آموخته شده

۱۲,۶۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان تجدیدنظر شده

۳۵,۰۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودک

۱۱,۲۰۰ تومان هزینه بدون مالیات

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

پرسشنامه روانشناختی سبک های تفکر جنایی

۵۲,۵۰۰ تومان هزینه بدون مالیات
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟